Obnovenie zabudnutého hesla

Zadajte email adresu, ktorú ste použili pri registrácií. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručený link pre obnovu hesla.


Ak nie ste v systéme eAukcia.net zaregistrovaný, je potrebné sa pred prvým prihlásením zaregistrovať cez odkaz "Registrácia" v pravom hornom rohu obrazovky. Udeliť poverenie môžete po prihlásení do portálu ÚPSV. Po pridelení poverenia bude môcť poverená osoba konať v mene dodávateľa v systéme eAukcia.net.